Livet i Arktis opplever rekordvarme. Narhval, hvalross, isbjørn og grønlandshval er alle avhengige av nok is for å overleve, så de sliter på grunn av klimaendringene. Det absolutt siste Arktis trenger er mer olje. – Livet i Arktis trues av klimaendringer og må ikke tilføres ytterligere påkjenninger som olje- og gassvirksomhet, sier Karoline Andaur, fagsjef i WWF-Norge. WWF-Norge la i dag frem sine … (WWF-Norge)