I tråd innspill fra NOAH legger regjeringen opp til 100 millioner kroner mindre til markedsføring av kjøtt og melk (NOAH – for dyrs rettigheter)

Annonser:

NOAH har mange ganger satt spørsmålstegn ved at staten fortsatt opprettholder den 85 år gamle omsetningsavgiften som bidrar til unødvendige og uheldige markedsføringen av animalske produkter, som verken bøndene, folket eller dyrene gjør seg tjente med. (NOAH – for dyrs rettigheter)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar