Rekordlavt antall brunbjørn i Norge (WWF-Norge)

Annonser:

De siste årene har det blitt stadig færre brunbjørn i Norge. Fjoråret har det laveste antallet registrerte bjørner siden målingene startet i 2009, ifølge den siste rapporten fra Rovdata. – Dette er en trist utvikling, som ser ut til bare å fortsette. Til tross for den negative situasjonen for bjørnebestanden, setter ikke klima- og miljødepartementet inn tilstrekkelige tiltak for å snu utviklingen, … (WWF-Norge)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar