Regjeringen setter olje foran sårbar natur i Norskehavet (WWF-Norge)

Annonser:

Regjeringen svekker beskyttelsen av sårbar natur og fortsetter å favorisere petroleumsvirksomheten framfor fornybare næringer i Norskehavet. – Dette er trist, mener WWF Verdens naturfond. Klimaendringer, miljøgifter, marin forsøpling og petroleumsvirksomhet øker i omfang, mens fugle- og fiskebestander avtar. Norskehavet er utsatt for et stadig økende press, og WWF Verdens naturfond mener det haste … (WWF-Norge)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar