Rekordår for lappugle og slagugle i Norge

Annonser:

Det har vært bra tilgang på smågnagere i Hedmarks dype skoger i år. I 2014 har det i Hedmark fylke blitt påvist hele 62 hekkinger av lappugle og 14 hekkinger av slagugle. Aldri før har de to store barskogsuglene våre blitt påvist hekkende i slike antall i Norge.


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar