Endringer i norske navn på fuglearter i Vest-Palearktis

Annonser:

De siste årene har det skjedd en rekke endringer i systematikk som har gjort det nødvendig for Norsk Navnekomité for fugl (NNKF) å justere eller gi norske navn. Som en forsmak på en ny verdensliste presenteres her de endringer i navn som er gjort for arter som opptrer i Vest-Palearktis (VP).


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar