Regjeringen svikter villaksen (WWF-Norge)

Annonser:

Regjeringen svikter sitt internasjonale ansvar for villaksen og vil tillate for stor miljørisiko fra oppdrettsnæringen, mener WWF. Halvparten av laksebestandene i Hardanger står i fare for å forsvinne.  – Både i regjeringens forslag til statsbudsjett og i forslaget til nytt system for regulering av vekst i oppdrettsnæringen, svikter regjeringen villaksen. Norge har et internasjonalt ansvar for å t … (WWF-Norge)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar