NOF har sammen med Lofoten Birding i 2016 gjennomført omfattende undersøkelser av tidligere påviste hekkelokaliteter for svarthalespove i Nordland og i Finnmark. Opplysninger fra kjente hekkelokaliteter i Troms er også hentet inn. Resultatene er oppsiktsvekkende, og tyder på en langt mindre hekkebestand av arten i Nord-Norge enn det som tidligere har vært antatt. (Norsk ornitologisk forening)