Veterinærinstituttet åpner for registrering som prøvetaker i overvåkningsprogrammet for revens dvergbendelmark. 18.12.2015 (Veterinærinstituttet)