Handlingsplan for natur uten tiltak (WWF-Norge)

Annonser:

Tiltak for å redde naturmangfoldet glimret med sitt fravær da regjeringen la fram ny stortingsmelding om naturmangfold i dag. – Det svært lave ambisjonsnivået i meldingen er ikke svaret på utfordringene vi står overfor, verken nasjonalt eller globalt, og følger ikke opp Norges politiske forpliktelser i den internasjonale biomangfoldkonvensjonen eller FNs bærekraftmål, sier Nina Jensen, generalsekr … (WWF-Norge)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar