Handlingsplan for natur uten tiltak (WWF-Norge)

Annonser:

Tiltak for å redde naturmangfoldet glimret med sitt fravær da regjeringen la fram ny stortingsmelding om naturmangfold i dag. – Det svært lave ambisjonsnivået i meldingen er ikke svaret på utfordringene vi står overfor, verken nasjonalt eller globalt, og følger ikke opp Norges politiske forpliktelser i den internasjonale biomangfoldkonvensjonen eller FNs bærekraftmål, sier Nina Jensen, generalsekr … (WWF-Norge)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar
Nettressurser

Lille Johan spør sin far:
– Kan griser få små barn?
– Ja visst!
– Så rart, jeg trodde de bare fikk små griser, jeg.