Råstilig opptak av Nord-Europas største rovfugl, havørna! … (Norsk Ornitologisk Forening)

Annonser:

Råstilig opptak av Nord-Europas største rovfugl, havørna! https://www.nrk.no/nordland/se-ornen-_snappi_-gripe-fisken-midt-i-lufta-1.14091328 (Norsk Ornitologisk Forening)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar