I Finnmark sees mange brushaner denne sommeren. Det er særdeles gledelig, siden arten er sterkt … (Norsk Ornitologisk Forening)

I Finnmark sees mange brushaner denne sommeren. Det er særdeles gledelig, siden arten er sterkt truet i Norge og borte mange steder sør i landet. https://www.nrk.no/finnmark/plutselig-kryr-det-av-den-utrydningstruede-fuglen-1.14097117 (Norsk Ornitologisk Forening)

Legg igjen en kommentar