Ramsarområdene ved Evenes i Nordland truet (Norsk ornitologisk forening)

Annonser:

Stortinget skal i høst behandle Prop. 151 S (2015 – 2016), Kampkraft og bærekraft – Langtidsplan for forsvarssektoren. Her legges det opp til en utvidelse av aktiviteten ved Evenes lufthavn, noe som truer de internasjonalt viktige Ramsarområdene i området. (Norsk ornitologisk forening)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar