Rakettskytebase i viktige fugleområder på Andøya? (Norsk ornitologisk forening)

Annonser:

Andøya Space Center AS planlegger å etablere en ny rakettskytebase, Andøya Space Port, i Børvågen og/eller på Bømyra i Andøy kommune. Dette skal være en oppskytingstjeneste for små satellitter. NOF er meget kritisk til valg av lokalisering, som er lite samstemt med nasjonale mål om stans i reduksjonen av naturmangfold. (Norsk ornitologisk forening)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar