Det blåser opp på Siragrunnen… igjen! Sørvestlige deler av kysten vår er en hovedkorridor for … (Norsk Ornitologisk Forening)

Annonser:

Det blåser opp på Siragrunnen… igjen! Sørvestlige deler av kysten vår er en hovedkorridor for trekkfugl og en ledelinje for store deler av fugl rekruttert fra store deler av Norge, Svalbard, Grønland, Nord-Sverige, Nord-Finland og Russland. Klima- og miljøvernminister Vidar Helgesen understreket dette når regjeringen i 2016 avviste bygging av vindkraftverk på Siragrunnen. Dersom det søkes om et … (Norsk Ornitologisk Forening)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar
Nettressurser

Lille Johan spør sin far:
– Kan griser få små barn?
– Ja visst!
– Så rart, jeg trodde de bare fikk små griser, jeg.