Påviste tilfeller av Infeksiøs lakseanemi (ILA) i 2015 (Veterinærinstituttet)

Annonser:

Det ble  påvist Infeksiøs lakseanemi (ILA) på til sammen 15 lokaliteter i 2015, hvorav ni i Nordland,  to i Møre og Romsdal, to i Troms, en i Hordaland og en i Finnmark . 08.01.2016 (Veterinærinstituttet)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar