Kristian Ellingsen-Dalskau viser i sin doktoravhandling at kalvers velferd kan påvirkes  av hvordan bonden utfører sine stellerutiner og prosedyrer på gården.   08.01.2016 (Veterinærinstituttet)