I prosjektene Biosikkerhet i fiskeoppdrett og SAFEGUARD ved Veterinærinstituttet er det et mål å et… (Veterinærinstituttet)