Parykkhorn oppstår som fylgje av forstyrring i hormonbalansen til dyret og kan årsaka problem for d… (Veterinærinstituttet)