På oppdrag fra Mattilsynet gjennomfører Veterinærinstituttet prøvetaking av ender for fugleinfluens… (Veterinærinstituttet)