NSKF (Norsk sjeldenhetskomité for fugl) har ansvaret for kvalitetssikring av funn av de aller … (Norsk Ornitologisk Forening)

Annonser:

NSKF (Norsk sjeldenhetskomité for fugl) har ansvaret for kvalitetssikring av funn av de aller sjeldneste fugleartene i Norge. Nå er det kommet inn nye medlemmer i komiteen, og ny publikasjon er snarlig ventet! Les her: url Når sjeldne fugler observeres bør de dokumenteres dersom mulig. På bildet er det Nord-Norges første viersanger som foreviges av Klaus Maløya Torland og Fredrik Tjessem på Skom … (Norsk Ornitologisk Forening)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar