Påklager vedtak om oppdrett i Verdensarvområdet på Vega i Nordland ? Forum for natur og friluftsliv i Nordland har på vegne av NOF Nordland (Norsk Ornitologisk Forening avd. Nordland) og Naturvernforbundet i Nordland sendt klage på Fylkesrådets vedtak i sak 217/2018 Søknad om lokalitetsklarering for Marine Harvest Norway AS – Lokalitet Rørskjæran – Vega kommune Sammendrag (av Erling Solvang): Foru … (Norsk Ornitologisk Forening)