På Karmøy planlegges en omkjøringsvei som vil true svære områder med matjord, utrydningstrua arter og nasjonalt viktig natur. Hvis fylkesmannens innsigelser ikke tas til følge i denne saken, når skal de da bli det? Om ikke naturen og jordvernet vinner fram her – hvor skal det da vinne fram? Regjeringen sa i dag ja til veien: url www.dagbladet.no/kultur/et-veiskille-for-naturvernet-i-norge/704649 … (Norsk Ornitologisk Forening)