Vedtak om lisensfelling av 29 ulv i Hedmark, Akershus, Østfold og Oslo er i strid med norsk lov og internasjonale avtaler. Her kan du lese NOAHs klage på lisensfelling av ulv 2018. (NOAH – for dyrs rettigheter)