Innsatsen for å kartlegge Årets Fugl har vært god så langt i 2016. Antallet rapporterte observasjoner i Artsobservasjoner.no har nå oversteget 7 500, som er flere enn noen gang tidligere på dette tidspunktet av året! Det er fremdeles gravender å se, og NOF ønsker fortsatt dine observasjoner velkommen! (Norsk ornitologisk forening)