Oteren kommer heldigvis tilbake mange steder. Det kan være godt nytt i kampen mot den fremmede … (Norsk Ornitologisk Forening)

Oteren kommer heldigvis tilbake mange steder. Det kan være godt nytt i kampen mot den fremmede arten mink, slik det redegjøres for i dette innlegget (fra 2014). Minken er en alvorlig trussel for bl.a. sjøfuglene våre. https://www.agderposten.no/nyheter/haper-oter-comeback-kan-stagge-minken-1.1154368 (Norsk Ornitologisk Forening)

Legg igjen en kommentar