Oreempid – ny art for Norge

Annonser:

Den nord-amerikanske spurvefuglarten oreempid ble registrert på Kvitsøy i Rogaland i slutten av september. Dette var første funn av arten i Norge og Skandinavia. Fra tidligere er arten kun påtruffet tre ganger i Europa; én gang på Island og to ganger i England.


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar
Oreempid – ny art for Norge

Annonser:

Den nord-amerikanske spurvefuglarten oreempid ble registrert på Kvitsøy i Rogaland i slutten av september. Dette var første funn av arten i Norge og Skandinavia. Fra tidligere er arten kun påtruffet tre ganger i Europa; én gang på Island og to ganger i England.


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar