Oppsummering av Hagefugltellingen 2017 (Norsk ornitologisk forening)

Annonser:

Den 10. Hagefugltellingen er over, og vi ønsker å sende en stor takk til alle tellerne for innsatsen. Den milde vinteren har ført til at det aldri før har blitt registrert så få fugler per hage som i år. Samtidig er det verdt å merke seg at noen arters forekomst ikke bare styres av årets vinterklima. (Norsk ornitologisk forening)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar