Regjeringen må ta et krafttak for klima og natur, mener WWF Verdens naturfond. Naturmangfold og grønn omstilling må være de viktigste prioriteringene i neste års statsbudsjett. Regjeringen er i gang med å forberede statsbudsjettet for 2018, og WWF Verdens naturfond krever en betydelig opptrapping av innsatsen for klima og natur. I dag er innspillene sendt statsminister Erna Solberg og finansminist … (WWF-Norge)