Av alle produksjonsdyr i Norge er oppdrettsfisken den som har dårligst vern. Nå foreslår Mattilsynet å redusere det lille vernet som finnes.  (Dyrevernalliansen)