47 ulver kan felles på lisensfelling i Norge i 2016/2017 (Rovviltportalen)

Annonser:

De regionale rovviltnemndene har nå fattet vedtak om en samlet lisensfellingskvote på 47 ulver, 24 av disse innenfor ulvesonen. Ettersom bestandsmålet er nådd i alle regioner er alle kvotene satt av rovviltnemndene.  (Rovviltportalen)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar