Hos fjell- og tundrafuglen boltit er kjønnsrollene snudd på hodet i forhold til normalen i fugleverden. Her er det hannene som står for ruging og ungepass, mens de ungarsk-norske hunnene flakker rundt og danner gjerne par med mange hanner. Slik har det i alle fall blitt oppfattet fram til nå, men virkeligheten er mer innfløkt.