Om tornskatas hekkebiologi i Ornis Norvegica

Annonser:

En ny artikkel i NOFs fagtidsskrift fokuserer på habitat og reirplassering til tornskata, der denne hekker på hogstflater i Aust-Agder. De fleste reirene lå i einerbusker. Artikkelen tar også for seg andre sider ved artens generelle hekkebiologi som sjelden er rapportert fra Norge.


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar