Klokt av Time kommune på Jæren, som ønsker å beskytte restareal og vipemarker fra fulldyrking. Gratulerer til NOF Rogaland og Naturvernforbundet i Rogaland, som påklaget nydyrkingstillatelsen. Støtt vårt fuglevernarbeid, bli medlem hos oss: url http://www.birdlife.no/organisasjonen/fylkesavdelinger/rogaland/nyheter/?id=2139 (Norsk Ornitologisk Forening)