Klokt av Time kommune på Jæren, som ønsker å beskytte restareal og vipemarker fra fulldyrking. … (Norsk Ornitologisk Forening)

Annonser:

Klokt av Time kommune på Jæren, som ønsker å beskytte restareal og vipemarker fra fulldyrking. Gratulerer til NOF Rogaland og Naturvernforbundet i Rogaland, som påklaget nydyrkingstillatelsen. Støtt vårt fuglevernarbeid, bli medlem hos oss: url http://www.birdlife.no/organisasjonen/fylkesavdelinger/rogaland/nyheter/?id=2139 (Norsk Ornitologisk Forening)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar