Omfattende innsats for Nordre Tyrifjorden våtmarkssystem

Annonser:

Representanter fra Ramsarkonvensjonen var nok en gang på besøk i Nordre Tyrifjorden våtmarkssystem i begynnelsen av juli. Dette Ramsar-området trues av planer om omfattende samferdselsprosjekter, og NOF kjemper en innbitt kamp for å få myndighetene til å se verdien av de globalt viktige våtmarkene.


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar