Forskere vet nå hvorfor pandabjørnen kan overleve på energifattig bambus.