Økonomisk krise i pelsdyrindustrien (Dyrevernalliansen)

Annonser:

Lav etterspørsel på verdensbasis fører til ekstremt lave priser på rev- og minkskinn. Stadig flere pelsoppdrettere ønsker seg ut av den døende næringen. (Dyrevernalliansen)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar