EU vurderer å innføre et overordnet blyforbud i ammunisjon. Hele 14.000 tonn bly havner i miljøet hvert år. I tillegg brukes mellom ti og tjue tusen tonn bly til sportsskyting årlig. Dette har store konsekvenser for fuglelivet. Mellom to og tre millioner fugler i EU dør hvert år som følge av blyforgiftning etter inntak av bly. Vi mener at et forbud vil være en betydelig seier for fuglelivet i Euro … (Norsk Ornitologisk Forening)