Økning i antall påvist/mistenkte tilfeller av pankreassykdom PD (Veterinærinstituttet)

Det er for tidlig å si om denne økningen representerer en trend. Det er i mars påvist PD på en lokalitet i Rogaland, en i Hordaland og to i Møre og Romsdal. Det er i tillegg mistanke om PD på to lokaliteter Hordaland, tre i Møre og Romsdal og to i Sør-Trøndelag. 11.04.2016 (Veterinærinstituttet)

Legg igjen en kommentar