Det lever ulv i 28 europeiske land, og i 22 av disse landene er ulvebestanden på mer enn 200 ulver. I Norge forvaltes ulven på randen av utryddelse, og flere vil utrydde ulven helt fra norsk natur. – Selv om vi har svært lav befolkningstetthet, og høye bestander av elg og hjort, forvaltes ulven på randen av utryddelse i norsk natur. Nå må Stortinget sørge for at bestandsmålet økes. Vi kan ikke for … (WWF-Norge)