-De undersøkelsene som vi har gjort bekrefter at bakterien som vi har funnet på hesteklinikken på NM… (Veterinærinstituttet)