Nytt tilfelle av Salmonella Typhimurium påvist hos hest (Veterinærinstituttet)

Annonser:

-De undersøkelsene som vi har gjort bekrefter at bakterien som vi har funnet på hesteklinikken på NM… (Veterinærinstituttet)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar