Etter å ha mottatt rapport om død fisk i Homla tirsdag 16. oktober, iverksatte Fylkesmannen i Trønd… (Veterinærinstituttet)