Nytt medlem av redakajonsrådet er Knut Madslien, Vetrinærinstituttet (Hjorteviltet)

Knut Madslien er Veterinær/forsker og fagansvarlig vilthelse (rovdyr). Kompetanse på viltsykdommer og medikamentell immobilisering av ville dyr, samt tilleggsutdannelse innen økologi, zoologi og kjemi. Prosjektleder for overvåkningsprogrammene for  E.multilocularis  hos rødrev og trikiner/virus hos villsvin. Tidligere arbeidserfaring som distrikstveterinær i Sverige i 1,5 år og forsker ved Seksjon … (Hjorteviltet)

Legg igjen en kommentar