Taksvalens tilbakegang i Europa (Norsk ornitologisk forening)

Med store deler av livet tilbragt på vingene, og med nærmere 10 000 km mellom hekkeområdene i Norge og overvintringsområdene i Afrika, er Årets fugl 2017 en skikkelig tøffing. Likevel sliter den med å opprettholde sine bestander i Europa. En nærmere kikk på utviklingen i Norge og i våre naboland er på sin plass. (Norsk ornitologisk forening)

Legg igjen en kommentar