Norge har tatt initiativ til et nytt fond som skal gjøre det lønnsomt å produsere landbruksvarer uten at verdifull regnskog eller torvmyr går tapt. – Dette er et gjennombrudd, sier WWFs Nina Jensen. – Fondet er et gjennombrudd for arbeidet med avskogningsfrie verdikjeder, og er et stort bidrag til å redusere presset på naturverdiene i regnskogene. Dette er et tiltak vi ønsker velkommen, sier Nina … (WWF-Norge)

Norge har tatt initiativ til et nytt fond som skal gjøre det lønnsomt å produsere landbruksvarer uten at verdifull regnskog eller torvmyr går tapt. – Dette er et gjennombrudd, sier WWFs Nina Jensen. – Fondet er et gjennombrudd for arbeidet med avskogningsfrie verdikjeder, og er et stort bidrag til å redusere presset på naturverdiene i regnskogene. Dette er et tiltak vi ønsker velkommen, sier Nina … (WWF-Norge)