Bård Vegar Solhjell er på plass i sjefsstolen i WWF Verdens naturfond. I tillegg til klimakampen, er han opptatt av at vi ikke skal glemme en annen menneskeskapt krise. – Naturen svinner mellom hendene våre. Vi må stanse tapet av naturmangfold, det blir vår generasjons store test, sier han.Kontoret i tredje etasje på Tullinløkka i Oslo har bare så vidt rukket å ta imot sin nye generalsekretær, men … (WWF-Norge)