Foto: VKM Taran Skjerdal på Veterinærinstituttet har leia arbeidet og la fram rapporten på eit ope … (Veterinærinstituttet)