Import av hunder med ukjent opphav utgjør en smitterisiko (Veterinærinstituttet)

Annonser:

Når man importerer en hund man ikke kjenner bakgrunnen til, for eksempel en gatehund, kan man risik… (Veterinærinstituttet)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar