Ny rapport om erfaringer av tiltak mot PD (Veterinærinstituttet)

Det finnes få tiltak som kan benyttes forebyggende mot PD, men generell god smittehygiene og biosikkerhet samt bruk av god smolt har trolig en god effekt. Mer usikre er effektene av vaksinasjon og helsefôr. Dette er én av konklusjonene i en ny delrapport fra Veterinærinstituttet. 01.06.2016 (Veterinærinstituttet)

Legg igjen en kommentar