I løpet av mai, er det ikke registrert endringer i ILA- situasjonen. 01.06.2016 (Veterinærinstituttet)